| 
 • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

 • Whenever you search in PBworks, Dokkio Sidebar (from the makers of PBworks) will run the same search in your Drive, Dropbox, OneDrive, Gmail, and Slack. Now you can find what you're looking for wherever it lives. Try Dokkio Sidebar for free.

View
 

werkstuk alcohol

Page history last edited by jan vellinga 12 years ago

          woordspin werkstuk alcohol                                                                                               

                                               soorsten alcohol  

                                                                               verslavingen van alchol

                        alcohol producten                         

                                                                                                     dronken                                                                                

                                                           alcohol   

middelverslavingen                      alcohol in eten                                          te vroeg beginnen met alcohol

                                                       

                                                  alcohol bij kinderen                   

Inleiding 

 

Ik doe mijn werkstuk over alcohol omdat  ik het wel een serieus onderwerp vind, en er veel over te vertellen valt. Verder wist ik er ook

nog niet zo veel van en hoop  dat nu te gaan leren, zoals de soorten alcoholholische drank en de gevolgen  bij kinderen als zoals te vroeg beginnen  want dat komt

volgens mij heel veel voor. Volwassenen kunnen ook teveel van alcohol binnen krijgen en dan loopt het soms nog erger af. Alcohol kun je ook in

eten doen kinderen eten het dan ook maar is het dan ook nog steeds slecht voor hun?

 

Inhoudsopgaven

 

Inleiding

 

H1.............Het alcoholisme

      

H2............Dronken en verslavingen van alcohol dranken

 

H3............Afkicken van alcohol (AA)

 

H4............Middelverslavingen          

 

H5............Gokverslavingen 

 

H6............Gameverslaving

 

Nawoord

 

 

H1     het Alcoholisme   

 

    Alcoholisme is een verslaving met ernstige gevolgen, de verslaafde (man\vrouw) drinkt zoveel mogelijk drank met alcohol erin tot het dronken wordt. Zoveel alcohol is heel slecht voor de gezondheid. Het alcoholisme kan ontstaan door te beginnen met af en toe een drankje voor de gezelligheid later word het soms steeds gezelliger en dan word er vaak ook meer gedronken. Als je dan eenmaal teveel op hebt kan het lichaam het niet meer aan en gaat rare dingen doen of krijgen bijvoorbeeld geheugen stoornissen.

 

  Methanol:

Methanol is ook een soort alcohol. Methanol is giftig, bij inname zijn de gevolgen blindheid of soms zelfs de dood. Dat kun je krijgen bij inname van ongerveer 25 gram. Bij sommige alcoholproducten ontstaat methanol als bijproduct waardoor er een heel gevaarlijke drank kan ontstaan.

 

Zoals je ziet zijn er veel soorten alcohol waar je maar beter niet te veel van kan drinken, dat is namelijk het beste voor jezelf....

 

 

 

H2      Dronken en verslavingen van alcohol( zie hier boven) dranken

 

Dronken zijn gebeurd vaak als men te veel alcoholische drank in het bloed heeft, waardoor de persoon zich erg raar kan gaan gedragen bijvoorbeeld: uit balans rakenen soms gewoon omvallen en rare dingen gaan zeggen het leidt ook wel eens tot agressief gedrag. Als iemand dronken is mag hij niks meer met het verkeer te maken hebben.  Soms moet je  ook  een soort alcoholtest doen. Sommige mensen proberen te gaan braken om het alcoholische gifstof uit het lichaam te krijgen. Mensen zeggen dat het pas een alcoholvergiftiging  is als het levensgevaarlijk word. Jongeren worden meestal  dronken in cafĂ©'s of discotheken.

 

    gevolgen:

Men kan van dronkenschap juist heel vrolijk(goede dronken) of juist heel agressief(slechte dronken) worden. Nog meer gevolgen is slaperigheid, langzame reactiesnelheid, misselijkheid en braken. Als je onder de invloed van alcohol bent in het verkeer leverddat per jaar ongeveer honderdduizenden ongelukken op. Op de motor wordenvaak de meeste bekeuringen uitgedeeld, en het rijden op een motor is dan ook heel riskant.  Maar ook fietsten of lopen is heel erg gevaarlijk als men te veel alcohol op heeft. Er word door polities daarom soms een ademtest gedaan om te kijken of je dan alcohol op hebt.

 

 

H3    Afkicken van alcohol (AA)

Mensen die verslaafd zijn aan alcohol durven zich vaak niet in het openbaar te laten zien. Maar een paar mensen durven hulp te vragen om af te kicken van alcohol. Bij een alcoholverslaving ben je afhankelijk van alcohol als je dat gaat stoppen kunnen er rare dingen gebeuren onderanderenen epileptische aanvallen. Sommigen mensen hebben bijna geen last van alcoholverslavingenmensen blijven dan drinken tot het soms zo uit de hand loopt dat het bijna niet meer te redden is. Stoppen met het drinken van alcohol is daarom niet zonder risico. Als mensen van hun verslavingen af zijn geholpen beginnen ze vaak na een week of 2 a 3 alweer met het drinken van alcohol. Als mensen een afkick behandeling willen of gaan doen durven ze vaak niet hun familie leden ermee te betrekken omdat de verslavings behandeling zo anoniem mogelijk blijft.  Als het sommigen mensen wel lukt om na hulp van alcohol af te blijven wordt hun leven vaak positiever.  Verder is er eigenlijk niets mis met alcohol als men er niet te veel van drinkt kan het ontspannend zijn en je kunt er een goede stemming van krijgen. Als men stress heeft of relatieproblemen enz. kan ook zorgen van overmatig gebruik van alcohol.

 

     Omgaan met het drank probleem van een ander:

 

Als iemand  een drankprobleem heeft is het moeilijk om hem daar op aan te spreken want hij is het vaak toch niet met je eens vaak zegt dat persoon dat het best mee valt of: 'waar bemoei je je mee', 'ik kan zo stoppen als ik wil hoor'. Het probleem licht in de eerste plaats bij de drinker die er zelfs verantwoordelijk voor is dus eigenlijk de enige die kan stoppen, soms duurt het jaren voordat iemand een duidelijke stap zet, soms gebeurt er iets waardoor de drinker plotseling minder gaat drinken of zelfs gaat stoppen. Soms zijn er hier meerdere pogingen voor nodig. Als iemand al jaren (te) veel drinkt is er soms echte professionele hulp nodig om te proberen te stoppen. Als het om een relatie gaat kan de partner ook mee helpen .

 

TIPS VOOR OMGAAN MET HET DRANK PROBLEEM VAN EEN ANDER:

 • wacht op een goed moment voor een gesprek 
 • als je met iemand erover praat wees dan zo beleefd mogelijk 
 •  los de problemen van de drinker nooit zelf op laat het hem zelf doen
 • pas je nooit aan het drinken van een ander

 

H4     middelverslavingen

 

Een middelverslaving is een verslaving waardoor als men teveel van een sterke drank heeft gedronken en het directe werking heeft in de hersenen en waarvan men dan dus steeds meer moet hebben. Als men eenmaal ergens aan begonnen is kan hij zich vaak niet meer beheersen en moet het blijven drinken of innemen. Verslaving wordt in de in de hulpverlening vaak aangeduid met problematisch middelengebruik. Dat betekent dat er ook middelengebruik is dat minder of helemaal geen problemen veroorzaakt. De meerderheid van Nedeland gebruikt roeswekkende middelen waaronder drugs, zonder zichzelf af te vragen of het wel goed voor ze is.

 

er bestaan grof gezien 3 verschillende categorieen aan middel verslaving:

 • De stumulerende middelen zijn vooral: amfetamine, cocaine en nicotine.
 • De verdovende middelen zijn bijvoorbeeld: alcohol en opium.
 • en verder bestaan er nog bewustzijnsveranderende middelen zoals: THC(de werzame stof in marihuana) of LSD. 

 

Sporters nemen  vaak om sterker te worden een soort drugs in dat is vaak voor heel belangrijke wedstrijden. Als sporters dan gesnapt worden mogen ze vaak lang niet meer sporten of meedoen aan belangrijke wedstrijden. Daarom is het maar zelden dat een sporten het inneemt.

 

     

Geestelijk of lichamelijk verslaafd:

Als je verslaafd bent aan een drank of iets anders wordt er ook vaak gesproken van lichamelijke en geestelijke verslaving. Een lichamelijke verslaving houdt in dat het menselijk lichaam gewend is geraakt aan de hoeveelheid drugs of drank die het dan dagelijks of weekelijks inneemt, en zich dan heeft aangepast aan de stoffen die hij dan inneemt. Als men dan opeens stopt met het innemen van de stoffen dan kunnen er ziekteverschijnselen ontstaan zoals: koorts, slapeloosheid en braken, dit noemt men onthoudingsverschijnselen. Het steeds meer nodig hebben van een verslavende stof o- hetzelfde effect te bereiken noemt men ook wel tolerantie, wat vrijwel altijd voorkomt bij een verslaving.

Geestelijke verslaving betekent dat men een stof denkt nodig te hebben of denkt lekker te  vinden en niet meer zonder kan. Deze vorm van verslaving is persoonsgebonden, omdat verschillende mensen verschillende dingen lekker vinden. Bij geestelijke verslaving kan iemand zodanig naar een stof velangen dat alle gedachten draaien om het gebruiken en binnenkrijgen van die stof. De mentale verslaving kan de chemische balans binnen de hersenen verstoren en daardoor ook een daadwerkelijke lichamelijke invloed hebben. Een verslaving die vaak onopgemerkt blijft is die aan medicatie zoals benzodiazepinen, de zogenaamde angstdempers en slaapmiddelen als diazepam, oxazepam en alprazolam. Stilzwijgend worden vaak jarenlang herhalingsrecepten opgehaald totdat de arts ingrijpt of de patient niet meer genoeg heeft aan zijn dosis en meer van de huisarts probeert te krijgen of andere wegen gaat zoeken om de verlaving in stand te houden.

 

 

                         H5 Gokverslavingen

 

  Een gokverslaving begint vaak bij het beginnen van gokken, als iemand wel eens een keertje is gaan gokken ergens in een casino is het vaak nog niet zo erg maar als hij (want het zijn vaak mannen die het hebben vrouwen hebben vaak last van een koopverslaving) het dan steeds vaker gaat doen en ook wil doen dan kan men het langzamerhand een gokverslaving gaan noemen. Een gokverslaving is vaak het gokken met munstje of geld, bij zo'n gokverslaving kan men niet stoppen met het steeds maar weer proberen miljonair te worden. Mensen die zo'n verslaving hebben kunnen zich vaak moeilijk beheersen. Omdat het vaak bij mannen voor komt zijn er ook relatie problemen=> samenstelling 1 woord bij, zoals als een man thuis komt met legen=> bijv naamwoord! handen kan de vrouw willen gaan scheiden. Als iemand vaak een keertje of meer winst heeft gemaakt wil het met meer inzet gaan spelen en kan hij zich vaak nog moeilijker beheersen. Een gokverslaving is vergelijkbaar met een drugsverslaving, de gokker moet dan net als drugs blijven inzetten en soms verhogen om het gewenste effect te krijgen. Net als bij een drugs verslaving is het dat als hij stopt dat hij ontwenningsverschijnselen kan gaan krijgen. De gokker is zich vaak bewust van zijn verslaving al de problemen om zich heen heel erg groot zijn.

 

 er zijn ook nog zeven aanhoudende dingen voor een gokverslaving:

 1. Als de gokker is gestopt kan hij na een tijdje toch weer zin hebben in winstervaringen en gaat dan proberen ergens geld van te halen om toch nog een avondje te gaan gokken vaak willen ze na dat ze een keer zijn gestopt en dan weer beginnen een hogere inzet geven in het gokken.
 2. Moet telkens met meer geld gokken om de gewenste opwinding te bereiken.
 3. Probeert regelmatig het zonder succes met gokken het toch in de hand te houden.
 4. Is vaak geprikkeld of rusteloos bij het proberen van het stoppen met gokken.
 5. Gokt vaak om een stemming weg te krijgen bijvoorbeeld hulpeloosheid, schuld, angst en depressie.
 6. Gaat na verlies snel weer gokken om het verlies te vergeten
 7. Verricht illegale handeling om geld te krijgen voor het gokken en om schulden te betalen. 

 

     Er zijn drie verschillende soorten gokverslaving:

 • De winnende fase: het gokken gebeurt nog met plezier. Winst wordt echter niet als toeval gezien, maar als een prestatie. Verlies is domme pech die verholpen kan worden.
 • De verliezende fase: het gedrag is erop gericht om het verlies terug te kunnen winnen. Werk of gezin worden aan de kant gezet wat vaak veel schulden op kan gaan lopen. Plezier staat niet meer op de voorgrond.
 • De wanhoopsfase: de gokker is volledig in beslag genomen door het gokken en raakt sociaal geisoleerd en kan crimineel gedrag gaan vertonen om aan geld te komen en om daar weer mee te gaan gokken. 

 

 

 

                              H6 Gameverslaving 

 

Een gameverslaving is een verslaving aan een of meerdere conputerspelltjes of andere games. De term gameverslaving is eigenlijk een spreektaal. Eignlijk bestaat gameverslaving niet echt, je kunt het verslaafd jezelf verslaafd=> loopt niet noemen als je het heel erg vaak speelt maar eigenlijk kun je er niet echt aan verslaafd raken. Aan drugs verslaafd zijn is een heel ander verhaal dan is het wel heel echt. Een gokverslaving wordt eigenlijk ook niet echt als echte verslaving genoemt maar dit is echter ook maar gewoon spreektaal. Gokverslaving is wel de bekendste term van het denken dat je echt verslaafd bent. Experts weten eigenlijk ook niet of dat als je stopt dat je dan net als bij een drugsverslaving ook ziektesymptonen kunt krijgen. Veel jongeren spelen vaak gemes het gene wat dan het meest in de smaak valt is schiet of vecht spelltjes. Als ze dan iets nieuws hebben gekregen of het gewoon heel erg leuk vinden spelen zij het ook heel erg vaak, hun vader of moeder noemt hun dan vaak ook gameverslaafd. Maar dat is dus eigenlijk ook maar spreektaal. Experts op het gebied van gameverslaving zeggen dat het kijken naar zoveel geweld slechht is voor het nog jonge brein van een kind. Vaak als jongere of kinderen die door hun moeder of vader verslaafd worden genoemt het juist wel grappig vinden en vaak juist meer gaan spelen met computergames of andere spelletjes. Waarom mensen het toch een gameverslaving noemen is omdat het lijkt op een echte verslaving want het kind wil maar blijven spelen met het spelletje en kan vaak niet genoeg krijgen van het spelletje, het lijkt dus een beetje op een gewone of echte ve-slaving. Volwassenen kunnen ook een soort van verslaafd zijn aan games of computerspelletjes, sommige volwassenen denken dat ze nog net zo kinds als vroeger kunnen zijn en kopen vaak ook een dure spelcomputer. Sommige volwassenen doen het ook om kinderen te lokken, om bij hun binnen te komen en spelen.

 

Internetverslaving

Een internetverslaving is eigenlijk de naam voor veel en soms problematisch internetgebruik, dat niet langer voorkomt als een innerlijke drang. Ik heb hier wat heel erge voorbeelden over het gevolg van internetverslaving:

Een Japanse 30-jarige man heeft vijf familieleden neergestoken omdat zijn vader het internet-abonemment had opgezegd, twee daarvan zijn overleden. En, een Koreaanse man stierf nadat hij vijtig uur non-stop World of Warcraft hat gespeeld. Ook is dit ongeveer net zo'n verslaving van spreektaal, je zal wel denken waarom er dandit soort dingen kunnen gebeuren. Het is zou je kunnen zeggen toch een internetverslaving maar eigenlijk zit het gewoon zo bij ons in het hoofd als wij denken dat iemand iets heel veel doet noemen wij het al snel een vrslaving dit is misschien wel een soort vorm van verslaving maar dit komt gelukig maar zelden voor. dus je kunt veel internetten maar een verslaving hoef je het dan niet te gaan noemen dat is maar spreektaal.

 

 

                         Nawoord

 

Ik vond het leuk om een werkstuk te maken over iets waar wij kinderen ons eigenlijk nog lang niet mee hoeven te bemoeien. Zelf heb ik heel veel over dit onderwerp bij geleerd, want ik wist hier nog bijna helemaal niets van. Eerst wilde ik het alleen over alcohol hebben maar daar kwam ik halverwegen mijn werkstuk toch informatie te kort. De meester zei dat ik het verder van mijn werkstuk nog maar over andere verslavingen moest gaan hebben. In eersten standsie wist ik niet waar ik verder maar over moest gaan verstellen dat met verslavingen te maken heeft. Ik ben dus de eerste paar weken op internet gaan zoeken en vond eerst niets dat echt met verslavingen te maken had. Toen ik op een gegeven moment een goede sait had gevonden kon ik lekker door werken. Ik heb met de informatie die ik daar vond heel leuke hoofdstukken kunnen schrijven, waar ik zelf ook erg veel van geleerd heb. Ik vond het heel erg leuk om dit werkstuk te maken en heb er zelf ook heel veel van geleerd. Want voor ik begon wist ik niet dat het zo zou lopen en dat ik dus meer informatie moest hebben. Ik kijk erg uit naar het volgende werkstuk dat ik mag maken!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Comments (9)

jan vellinga said

at 8:07 pm on Nov 1, 2010

Hoi Vera, rood is corrigeren, hoofdletters enzo Tussen vind en en staat een komma. Achetr de komma een spatie maken zodat daar ruimte komt. Verder goede inhoud!

Kiki said

at 6:25 pm on Nov 8, 2010

cool werkstuk. nu al

Nina said

at 6:10 pm on Nov 10, 2010

Interessant werkstuk je weet er ook super veel van!!!

P.S Succes met je werkstuk en ik vind het super leuk dat we tegenover elkaar zitten!

XxxX Nina :)

Melissa said

at 2:54 pm on Nov 16, 2010

zelf niet aan alcohol beginnen he

Joelle said

at 7:07 pm on Nov 24, 2010

moooii werkstuk!

jan vellinga said

at 10:45 pm on Nov 25, 2010

Hoi Vera, zie de rode stukjes in je tekst waar je moet verbeteren. Scherper op je spelling gaan letten. Tip laat een ander je werk ook lezen. Achter de punt aan einde zin een spatie maken. Verder goed bezig

Jitske said

at 4:45 pm on Dec 13, 2010

natuurlijk begin je niet aan alcohol he veer
=P :D

Nina said

at 11:26 pm on Jan 11, 2011

Heey veer je hebt ook al veel woorden!!

jan vellinga said

at 1:22 pm on Jan 30, 2011

Hoi Vera, je hebt een lastig onderwerp gekozen maar het geheel is goed. her en der kost het maken van goede zinnen nog wel wat problemen. Tip: maak korte zinnen! Spelling van sommige woorden is soms ook nog lastig. geheel is goed.

You don't have permission to comment on this page.